Obsah

Na Obecním úřadě v Záhorovicích se vybírají poplatky za svoz a uložení odpadu, pro rok 2022 činí poplatek za 1 osobu s trvalým pobytem Kč 550,-,  tato částka je stejná i za dům, ve kterém není přihlášena žádná osoba k trvalému pobytu.
Dále se vybírá poplatek za psa, který je Kč 100,- a za každého dalšího Kč 200,-.
Nájemné za druhou popelnici o objemu 110 lt je Kč 140,- a za větší o objemu 240 lt činí nájemné Kč 280,-.

Platbu poplatků můžete provést bezhotovostně na účet obce 15720721/0100 a jako variabilní symbol uveďte své číslo popisné nebo v hotovosti v kanceláři obecního úřadu do 30.6.2022.

Upozorňujeme chovatele psů, že jsou povinni správci poplatku nahlásit vznik, změnu i zánik poplatkové povinnosti.