Navigace

Obsah

       Opatření obecné povahy

       Vyhodnocení společného jednání návrhu ÚP

       Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů

       Textová část - návrh

       Textová část - odůvodnění