Obsah

Od pondělí budou probíhat stavební a montážní práce na odstranění poruchy na plynovodu v Záhorovicích u č.p. 353 na Zahradách. Z tohoto důvodu bude po nezbytně nutnou dobu uzavřena místní komunikace v daném úseku. Protože zde vede trasa cyklostezky, bude osazena u vjezdu na stezku v obci Nezdenice značka : slepá ulice.

Předpokládaná doba omezení provozu : pondělí – středa (1.3.2021-3.3.2021)

Firma GASPRO se omlouvá za vzniklé komplikace.

Místo poruchy : mapa

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na Obecním úřadě v Záhorovicích se vybírají poplatky za svoz a uložení odpadu, pro rok 2021 činí poplatek za 1 osobu s trvalým pobytem Kč 450,-,  tato částka je stejná i za dům, ve kterém není přihlášena žádná osoba k trvalému pobytu.
Dále se vybírá poplatek za psa, který je Kč 100,- a za každého dalšího Kč 200,-.
Nájemné za druhou popelnici je Kč 136,-.

V současné době preferujeme platbu poplatků bezhotovostně na účet obce 15720721/0100 a jako variabilní symbol uveďte své číslo popisné.  V hotovosti můžete platbu provést v kanceláři obecního úřadu.

Poplatky jsou splatné do 30.6.2021.

/Další potřebné informace naleznete v sekci Úřad, Obecně závané vyhlášky/

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------