Obsah

Oznamujeme, že se na Obecním úřadě v Záhorovicích vybírá poplatek za provoz kabelové televize za rok 2021.  Protože se obec stala ze zákona plátcem daně z přidané hodnoty, činí tento poplatek Kč 1.210,-.  Platbu doporučujeme provést bezhotovostně na účet obce 15720721/0100 a jako variabilní symbol uveďte své číslo popisné. V hotovosti můžete platbu provést v kanceláři obecního úřadu.

Upozoňujeme, že poplatek je splatný do konce měsíce listopadu.