Obsah

Na Obecním úřadě v Záhorovicích se vybírají poplatky za svoz a uložení odpadu, pro rok 2020 činí poplatek za 1 osobu s trvalým pobytem Kč 450,-,  tato částka je stejná i za dům, ve kterém není přihlášena žádná osoba k trvalému pobytu.
Dále se vybírá poplatek na psa, který je Kč 100,- a za každého dalšího Kč 200,-.
Nájemné za druhou popelnici je Kč 136,-.

Platbu poplatků můžete provést bezhotovostně na účet obce 15720721/0100 a jako variabilní symbol uveďte své číslo popisné.  V hotovosti můžete platbu provést v kanceláři obecního úřadu.

Poplatky jsou splatné do 30.6.2020.

/Další potřebné informace naleznete v sekci Úřad, Obecně závané vyhlášky/