Obsah

Na Obecním úřadě v Záhorovicích se vybírají poplatky za svoz a uložení odpadu, pro rok 2021 činí poplatek za 1 osobu s trvalým pobytem Kč 450,-,  tato částka je stejná i za dům, ve kterém není přihlášena žádná osoba k trvalému pobytu.
Dále se vybírá poplatek na psa, který je Kč 100,- a za každého dalšího Kč 200,-.
Nájemné za druhou popelnici je Kč 136,-.

Platbu poplatků můžete provést bezhotovostně na účet obce 15720721/0100 a jako variabilní symbol uveďte své číslo popisné.  V hotovosti můžete platbu provést v kanceláři obecního úřadu.

Poplatky jsou splatné do 30.6.2021.

/Další potřebné informace naleznete v sekci Úřad, Obecně závané vyhlášky/

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V návaznosti na prodloužení nouzového stavu ze dne 23.12.2020 je provoz Obecního úřadu Záhorovice do 10.1.2021 pro veřejnost upraven následovně:

Obecní úřad bude pro veřejnost otevřený

v pondělí od 8,00 do 13,00 hod.

a ve středu od 12,00 do 17,00 hod.

Mimo uvedené hodiny bude obecní úřad pro veřejnost uzavřen.

Dle výše uvedeného usnesení vlády je nutné upřednostnit telefonickou či e-mailovou komunikaci anebo komunikaci prostřednictvím datové schránky před osobním kontaktem.

Kontakty naleznete na www.zahorovice.cz nebo na telefonních číslech 572 69 10 04 nebo 572 69 10 20. 

Děkujeme za pochopení.