Obsah

Přehled starostů a předsedů MNV obce

1835 - 1838
1838 - 1846
1846 - 1857
1858 - 1869
1870 - 1872
1873 - 1882
1883 - 1889
1889 - 1897
1898 - 1901
1901 - 1904
1904 - 1907
1907 - 1910
1910 - 1913
1913 - 1918
1919 - 1919
1919 - 1923
1924 - 1928
1928 - 1931
1932 - 1934
1934 - 1937
1937 - 1938
1938 - 1944
1944 - 1945
Josef Letka
Matúš Hamada
Jiří Volařík
Šimon Hamada
Jan Šimoník
Jakub Koudela
Ludvík Koudela
Filip Šašinka
František Berčík
Vincenc Kratěna
František Sedlář
Martin Mareček
Matěj Viceník
Martin Koudela
Josef Bosák
Martin Koudela
Josef Šašinka
Josef Bosák
Jindřich Viceník
Josef Šašinka
František Pavlacký
Ferdinand Ondrůšek
Josef Jančařík
rolník Č. 58
č.ll
č.10
č.31
Č. 71
hostinský Č. 15
rolník Č. 59
kapitán v.v. Č. 101(od 1. 1. - 1.5.)
rolník Č. 59
rolník Č. 50
kapitán v.v. Č. 101
hostinský Č. 15
rolník Č. 50 (zemřel 14. 8. 1937)
mlynář Č. 86
rolník Č. 76 (ukončil 27. 2.1944)
rolník Č. 91 (ukončil 30. 4.1945) 

Předsedové MNV

1945 - 1949
1949 - 1952
1952 - 1953
1953 - 1954
1954 - 1956
1956 - 1964
1964 - 1971
1971 - 1978
1978 - 1981
1981
1990
Emil Ondrůšek
Josef Tejzr
František Čubík
Miloslav Prný
Josef Miča
Miroslav Prný
Antonín Ondrůšek
Vojtěch Bosák
Josef Prachař
Antonín Slavíček
Josef Pavlacký
zedník Č. 194
rolník Č. 253
Č. 207 (zast.Josef Polášek, rolník Č. 85)
Č. 146 (10. 12. 1954 odstoupil pro nemoc)
učitel ZŠ (24.8. 1956 se vzdal funkce)
mistr v kalírně Č. 146
úředník Č. 44
stavební technik Č. 67 (zdrav. důvody)
tesař (1981-1983 místopředseda MNV)
(obec přičleněna pod MNV Bojkovice)
(obec přičlenena pod MNV Bojkovice)

 

 

 

Starostové obce

1990 - 2002
2002 - 2018

2018

 

Josef Koudela  
Ing. Jana Šašinková, roz. Hamadová

Miroslav Andrlík