Obsah

Ostatní památky

 

Boží muka

je umístěna na soukromém pozemku.

V roce 1963 byla boží muka prohlášena za kulturní památku.

1

Zvonice

Zvonem se oznamovalo úmrtí spoluobčanů a požáry. Dnešní podobu včetně vnitřích úprav dostala zvonice v roce 1974 po nutné demolici kapličky na horním konci. V roce 1999 byla elektronicky ozvučena a hlas zvonu oznamuje spoluobčanům poledne a klekání (tzn. 12 a 18 hodin).

Zvonice (r.2013)

Historické kříže

Pod Pavlackým kopcem - horní konec; u zvonice - střed obce; u Kramárového - Zahrady; na "Kříbě" - v polích; u Grajového - dolní konec.

Studánka Kamínka

2

  • při cestě na Modrou vodu
  • Rekonstrukce provedena roku 1998 za pomoci T.O. Modrá voda a 45. oddílu JUNÁK - ZLÍN