Obsah

Dechová hudba Záhorovjané

1

Dechová hudba má v obci Záhorovice dlouholetou tradici. Vždyť první kapela byla založena již v r. 1886.
Po 1.světové válce byla obnovena a v jejím čele se do roku 1982 vystřídali kapelníci Mareček J., Šašinka F. a Pavlacký J. Po tomto období dochází k omlazování kapely muzikanty, které vychovali v dětské kapele Valíček M. a Mazáč F.
V této době dochází k formování kapely pod vedením kapelníků Ondruška V., ing. Miličky P. až do roku 1992, kdy se kádr ustálil.
Kapelníkem se stává Ondrušek Zdeněk a kapela přechází pod Obecní úřad v Záhorovicích.
Od roku 1999 vede kapelu ing. Kročil Jaromír.
Dechová hudba vystupuje na různých společenských a kulturních akcích, tanečních zábavách atd., kde hraje skladby převážně moravských a českých autorů.

Finančně na činnost, provoz a obnovu hudebních nástrojů přispívá Nadace děti, kultura a sport pana Ivo Valenty a obecní úřad, za což jim patří velký dík. 

Obsazení kapely

Klarinety
  Valerián Josef, Zálešák Jiří
Křídlovky
  Pavlacký Miroslav, Juřeník Jaroslav, Kročil Marek, Horský Miroslav
Tenory
  Ing.Kročil Jaromír, Kročil Josef
Doprovody
  Ing.Milička Pavel, Veselý Jan, Ondrůšek Zdeněk
Tuba
  Ing.Hamada Oldřich
Bicí
  Slámečka Petr
Zpěv
  Kročilová Dagmar, Slámečková Veronika, Kročilová Šárka,Gregovský Martin
Zvukař
  Ondrušek Zdeněk