Obsah

Knihovna

Díky programu VISK 3 vyhlašovaného Ministerstvem kultury byla v roce 2014 dokončena automatizace knihovny.

Za poskytnutí dotace děkujeme.

 

Místní knihovna v Záhorovicích

Provozovatel: Obec Záhorovice

Adresa:                  Záhorovice č. p. 326, 687 35
Umístění:            budova Mateřské školy Záhorovice
                                        (za obecním úřadem, v bývalé zkušebně dechové hudby Záhorovjané)
Knihovnice:    Mgr.Lenka Jančaříková


Výpůjční doba:
Pondělí: 15.30 - 17.30
online katalog knihovny na adrese: https://knihovnabbb.tritius.cz/library/zahorovice/?device=1

Roční členské poplatky v knihovně:

  • dospělí Kč 50,-
  • důchodci Kč 40,-
  • žáci, studenti Kč 20,-
  • vystavení čtenářského průkazu Kč 10,-
  • vystavení náhradního čtenářského průkazu (při ztrátě, poškození) Kč 20,-Výpůjční doba knih 1 měsíc
Výpůjční doba časopisů 14 dnů

 

INTERNET zdarma.

Obnova knižního fondu probíhá:

  1. nákupem nových knih z rozpočtu obce
  2.  minimálně 2x ročně poskytnutím výměnných souborů o 50 knihovních jednotkách z Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti


Statistika za r. 2014
Registrovaní čtenáři k 31.12.2014: 59 z toho 16 čtenářů do 15 let
Počet čtenářů využívajících internet v knihovně: 29

Výpůjčky celkem: 1823

Návěštěvníci on-line služeb: 53

V r. 2014 činily náklady na pořízení knih Kč 20.076,--.

Srdečně Vás zveme k návštěvě naší knihovny. Byli bychom rádi, kdyby se o služby knihovny zvýšil hlavně zájem dětí.     

 

Odkaz Knihovna Bedřicha Beneše Buchlova Uherské Hradiště:  www.knihovnabbb.cz

  

 

123