Obsah

Mateřská škola

Mateřská škola Záhorovice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
Záhorovice č.
 326, 687 71 Bojkovice
Ředitelka:  Jitka Ulková

IČO            750 21 366
Telefon:    572 691 002 

e-mail: mszahorovice@tiscali.cz

datová schránka    6g6k4eg      

www.zahorovice.cz / hlavnimenu/skolstvi/materskaskola

 

Vedoucí školní jídelny:  Ing. Ivana Kunčarová
Telefon:   572 691 092
 

Mateřská škola se nachází  ve středu obce v účelové budově, jejíž prostory jsou optimální. Přináleží k ní školní jídelna zajišťující stravovací služby také žákům ZŠ. Ke škole přísluší rozsáhlá zahrada s členitým povrchem, keři a stromy, vybavením pro hry. V současné době je MŠ dvoutřídní. Výchovně vzdělávací činnosti jsou realizovány dle stanovené dlouhodobé koncepce, tématických plánů a projektů. Jsou vytvářeny podmínky pro rozvoj talentu dětí pomocí zájmových kroužků. Prováděna je péče o děti s logopedickými vadami. Zohledňovány jsou individuální potřeby spánku dětí. Pro děti  se pořádají zajímavé akce, z nichž některé se stávají tradicí. Rodiče se brigádnickou činností podílejí na vytváření zdravého a příjemného prostředí. Seznámit se s prostředím MŠ mají možnost i děti, jejichž maminky jsou na další mateřské dovolené. V "Klubu Čiperky" začínají navazovat kontakty se svými vrstevníky, pohrají si spolu.

1

2