Obsah

Výpis z registrů a ověření listin CZECH POINT

Kde mohu vyřídit

Na Obecním úřadě v Záhorovicích, Záhorovice č. 382, 1. patro.

Provozní doba: totožná s pracovní dobou Obecního úřadu Záhorovice 

CZECH POINT je místo komunikace občana s informačním systémem veřejné správy. Je to zkratka pro Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál. CZECH POINT. Jedná se o kontaktní místo, na kterém mohou občané i právnické osoby získat ověřené opisy a výpisy údajů, které stát vede v centrálních evidencích a registrech.    

Co mohu žádat

Na tomto pracovišti můžete získat ověřené výpisy z centrálních a základních registrů:

   * z katastru nemovitostí

   * z veřejného  rejstříku

   * živnostenského rejstříku

   * výpis z bodového hodnocení řidiče

   * výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

   * výpis z Insolvenčního rejstříku

   * výpis z evidence rejstříku trestů fyzických osob (výpis může být vydán pouze k osobě žadatele, popř. zmocněnci na základě notářsky ověřené plné moci, vzor plné moci naleznete na www.rejstriktrestu.

    * výpis z rejstříku trestů právnických osob.

 

Kolik budu platit

Za ověřené výpisy a ověření se vybírají správní poplatky.

  

                                                            Typ ověření              Poplatek

Ověřený výpis z informačního systému první stránka

a každá další i započatá stránka

              100,-- Kč

                  50,-- Kč

Ověřený výpis z rejstříku trestů              100,-- Kč