Obsah

Zastupitelstvo obce

Členové zastupitelstva obce ve volebním období 2022-2026

  • Andrlík Miroslav, uvolněný starosta obce
  • Ing. Milička Jiří, neuvolněný místostarosta obce
  • Ondrušková Renata, předsedkyně kulturní komise
  • Zemek Ladislav, člen kontrolního výboru
  • Bc. Ondrušek David, člen finančního výboru
  • Švihká Milena, členka kontrolního výboru
  • Ing. Šašinka Jaroslav, předseda finančního výboru
  • Huspenina Richard, předseda kontrolního výboru
  • Bc. Krč Pavel, člen finančního výboru