Obsah

Na Obecním úřadě v Záhorovicích se vybírají poplatky za svoz a uložení odpadu, pro rok 2023 činí poplatek za 1 osobu s trvalým pobytem 550,- Kč,  tato částka je stejná i za dům, ve kterém není přihlášena žádná osoba k trvalému pobytu.
Dále se vybírá poplatek za psa, který je 100,- Kč a za každého dalšího 200,- Kč.
Nájemné za druhou popelnici o objemu 110 lt je 163,- Kč a za větší o objemu 240 lt činí nájemné 290,- Kč.

Platbu poplatků můžete provést bezhotovostně na účet obce 15720721/0100 a jako variabilní symbol uveďte své číslo popisné nebo v hotovosti v kanceláři obecního úřadu do 30.6.2023.

Upozorňujeme držitele psů, že jsou povinni správci poplatku nahlásit vznik, změnu i zánik poplatkové povinnosti. 

Zprávy